Verksamhetsstöd

Specialister inom bank, försäkring och offentlig sektor

Praktiskt erfarenhet av förändringsledning kombinerat med djupare specialistkompetens inom bank- och försäkringsområdena samt offentlig sektor är en viktig del i vårt erbjudande. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa er med verksamhetsnära uppdrag och dessutom bidra med gedigen erfarenhet av förändringsledning.

Några exempel på vad vi hjälper till med är:
  • Utredning och beslutsunderlag
  • Kravhantering
  • Verksamhetsutveckling
  • Erbjudandeutveckling
  • Implementering  av regelverk
  • Aktuarietjänster
  • Upphandling
  • Juridisk kompetens

IT-ledning

Inom området IT Ledning har vi erfarna ledare som hjälper er med allt som har med IT-affären att göra. Våra kunders mål är ofta att säkerställa och effektivisera sin driftssituation för att kunna följa och stödja affärskraven på ett robust och kostnadseffektivt sätt. På detta område har vi stora erfarenhet att dela med oss av. Det kan handla om allt från översyn av rutiner, kompetens-omställningar, genomlysning av risker och katastrofplaner till att leda flytt och transition.

Upphandling och avtal är ett område där vi har specialistkompetens, t.ex. gällande outsourcing, funktionstjänster, hur avtalet ger rätt trygghet och kostnadsnivå i förhållande till kravbilden och ur man skapar och sätter i verket en samarbetsmodell som fungerar i praktiken. Andra områden där vi ofta hjälper till är uppbyggnad av helpdesk, supportorganisationer, införande av ITIL, tjänstepaketering m.m.

Chef att hyra är ytterligare ett sätt att köpa våra tjänster inom områdena drift, produktion och utveckling, eller som CIO, CTO, eller IT-chef.