Verifiering

Testledning & teststrategi

Våra kunniga testledare hjälper er med alltifrån att lägga upp strategier för testarbete, leda det praktiska testarbetet till att vidare utveckla sättet man bedriver testarbete på och t.ex. skapa automatiserade tester.

Program & projektgranskning

Ibland är det skönt att få en second opinion på att man tänkt rätt innan man drar igång projektet. Andra gånger har man hunnit en bit på väg när man känner att man är osäker på var projektet egentligen står i förhållande till affärsmålen.

Vi på Rumbline har mängder av praktiska erfarenheter att bidra med. Hur ser man till att de väsentliga förutsättningarna finns på plats innan man startar? Finns en tydlig koppling till de viktigaste affärsmålen? Vilka delar bör finnas med i en realistiskt plan, och på vilken detaljninvå? Är kalkylen rimlig? Hur säkerställer man en relevant styrning och kontroll på framdriften under projektets gång, både ur ett ekonomisk och praktisk synvinkel? Hur kan styrgruppens arbete stödja projektet på ett bättre sätt? Hur ska man agera för att säkerställa att man verkligen uppnår den nytta i verksamheten man kalkylerat med?

Frågorna är många, och du kan spara både tid och pengar genom att ta hjälp av Rumblines specialister. Du får tips om konkreta och lättanvända metoder och verktyg som skapar struktur, kontroll och överblick. Vi ger också stöd i form av coaching och rådgivning i ert fortlöpande arbete.