Systemimplementation

Vårt affärsområde Capital Markets går på tvären genom våra övriga erbjudandeområden genom att vi samlat våra specialister med djupare kunskaper kring kapitalmarknadens standardsystem, t.ex. Front Arena, Calypso och Murex. Området är teknikintensivt, systemen affärskritiska och förändringstakten är hög. För att hänga med krävs djup kännedom kring verksamhetsprocesser, marknadens värdekedjor och regelverk.

Rumblines specialister hjälper dig att navigera tryggt bland dessa utmaningar, och med i bagaget finns erfarenheterna av att ha bidragit med spetskompetens i ett stort antal framgångsrika internationella implementationsprojekt inom området. Vi har djup kunskap om värdering och riskhantering av finansiella instrument, vi vet hur man sätter upp börskopplingar och hur man hanterar marknadsdata, och vi förstår hela värdekedjan från Front Office till Back Office. Och som vanligt genomför vi uppdragen i sann Rumbline-anda: Oberoende, på kundens sida, med blick för det väsentliga och ett jordnära förhållningssätt.

Vårt erbjudande  täcker upp hela händelsekedjan från beslut om strategisk förflyttning, där vi hjälper till att konkretisera och sätta förändringsarbetet i ett sammanhang med hänsyn till tekniska frågeställningar, nya marknadskrav, regelverk och Total Cost of Ownership. Vi sätter rätt nivå på förväntan och säkerställer förutsättningarna för genomförande av en framgångsrik förändring.

Vårt verksamhetsstöd leder utredning, genomför kravanalyser och stödjer upphandling. Vi planerar och projektleder implementation och genomför konfigurering av systemet, leder testarbete och verifierar att avsedda effekter uppnås.