SYSTEMIMPLEMENTATION

Rumbline har två affärsområden som är specialiserade på systemimplementation; CAPITAL MARKETS och FÖRSÄKRINGSSYSTEM. I dessa grupperingar har vi samlat våra specialister med spetskompetens du behöver för implementation av standardsystem inom kapitalmarknads- och försäkringsområdena. Här finns den gedigna erfarenheten av att driva förändring i affärskritiska system och teknikintensiva miljöer inom områden där förändringstakten är hög.

Vårt erbjudande täcker upp hela händelsekedjan från beslut om strategisk förflyttning, där vi hjälper till att konkretisera och sätta förändringsarbetet i ett sammanhang med hänsyn till tekniska frågeställningar, nya marknadskrav, regelverk och Total Cost of Ownership. Vi sätter rätt nivå på förväntan och säkerställer förutsättningarna för genomförande av en framgångsrik förändring.

Vårt verksamhetsstöd leder utredning, genomför kravanalyser och stödjer upphandling. Vi planerar och projektleder implementation och genomför konfigurering av systemet, leder testarbete och verifierar att avsedda effekter uppnås.

Och som vanligt genomför vi uppdragen i sann Rumbline-anda: Oberoende, på kundens sida, med blick för det väsentliga och ett jordnära förhållningssätt.

CAPITAL MARKETS

Här arbetar vi med kapitalmarknadens standardsystem, t.ex. Front Arena, Calypso och Murex. Rumblines specialister är mycket erfarna och har bidragit med spetskompetens i ett stort antal framgångsrika internationella implementationsprojekt inom området. För att hänga med krävs djup kännedom kring verksamhetsprocesser, marknadens värdekedjor och regelverk. Vi har djup kunskap om värdering och riskhantering av finansiella instrument, vi vet hur man sätter upp börskopplingar och hur man hanterar marknadsdata, och vi förstår hela värdekedjan från Front Office till Back Office.

FÖRSÄKRINGSSYSTEM

Inom affärsområdet försäkringssystem ligger tonvikten på systemet Inca från Itello. Vi förstår vad det innebär för ett försäkringsbolag att införa och förvalta ett nytt försäkringssystem som t.ex. Inca. Med ett stort bagage av erfarenheter från att ha bidragit med spetskompetens i ett flertal framgångsrika Inca-implementationsprojekt, hjälper vi dig att tryggt navigera bland dessa utmaningar. Vi har djup kunskap om systemet och erfarenhet av att verka i samtliga relevanta roller som t.ex. aktuarier, arkitekter, produktspecialister, testledare, kravställare och integration.