Strategisk förflyttning

Rådgivning

Vår grundtro bygger på långsiktiga och värdeskapande affärsrelationer. Vi skapar dessa genom insiktsfull och genomförbar rådgivning vid affärskritiska beslut och frågeställningar. Du kan även anlita oss för fortlöpande vägledning inom mer operativa frågeställningar.

Strategisk förflyttning

Vi stärker våra kunders förmåga att snabbare och mer precist förändra nödvändiga delar av sin affär och eller verksamhet till nya marknadsvillkor. Vi paketerar och erbjuder våra kunder mångårig erfarenhet med de senaste framgångsrika koncepten för att utforma, planera och genomföra nödvändiga strategier. Inom Rumbline har vi valt att kalla denna typ av konsultstöd och erbjudanden för strategisk förflyttning.