Rumblines spaningar

I Rumblines white papers finner du vår syn på några aktuella trender och ämnen relaterat till digitalisering av våra kunders verksamhetsområden.  Vi vill ge en kortfattad bild av vad som är på gång, vilka utmaningar dessa förändringar medför och hur man bör agera för att möta den nya verkligheten och dra maximal nytta av möjligheterna.  Läs mer i våra white papers.

White papers

Regelverk som konkurrensfördel

Hur vänder man ett regelverk från kostsam pålaga till användbara konkurrensfördelar? Under de senaste åren har hanteringen av de nya regelverken inom finansiell verksamhet ätit upp en allt större del av utvecklingsbudgeten och trängt undan fokus på kund och affär. Rumblines förändringsledare som är specialiserade på regelverksinförande har den praktiska erfarenheten av hur man istället skapar konkurrensfördelar vid dessa omfattande projekt.

Kundmötesstrategi i en digital värld

Vi befinner oss i en brytningstid för kundmötet. Framväxten av digitala mötesplatser och digital kommunikationen har medfört radikalt förändrade beteenden. Beteenden som nu blivit vårt naturliga sätt att agera som kunder. Vi beskriver här vilka konsekvenser det medför och hur man som företag bör agera i en värld där kontrollen över kundmötet flyttas från leverantörens traditionella kanaler till kundens valda arenor...

IT-strategi för det IT-smarta företaget

Tiden då IT-strategin var en fråga om att hantera olika tekniker på bästa sätt är sedan länge förbi. Vinnarna är istället de företag som kan utvinna affärsvärdet ur den exploderande mängden lättillgänglig digital information. I detta white paper presenterar vi hur man utformar en modern IT- strategi för att hantera den annalkande digitala informationsstormen.