Genomförande

Program & projektledning

Rumblines erfarna projektledare tar ansvar för projekt på alla nivåer, alltifrån ett utvecklingsprojekt eller förstudie under några månader till de stora affärskritiska programmen som spänner över flera år, kanske på internationell basis. Vi har ett flertal konsulter med olika inriktningar mot affär, regelverk, systemimplementation och teknik. Den gemensamma nämnaren är en sund och praktisk syn på ledarskap och hur man genomför förändringar som ger avsedda effekter på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys & rekonstruktion

Ibland går det inte som man hade tänkt. Rumbline har en effektiv egenutvecklad metod för projektrevision som snabbt ger en helhetsbild av läget. Några av våra medarbetare är särskilt erfarna kring att kastas in i en utmanande situation där något har gått av spåret och framdriften av projektet blivit lidande. De har förmågan att utifrån sin erfarenhet snabbt analysera fakta och överblicka situationen, ge förslag på åtgärder och om så behövs ta ledningen i att få allting på spåret igen.