Vår specialitet:

Förändringsledning inom bank, försäkring och offentlig sektor

Digitalisering förändrar. Först gradvis, sedan plötsligt. Spelplan och spelregler förändras, omvärlden är komplex och vikten av rätt vägval och prioriteringar har aldrig varit större. Den nya globala världen kräver innovation och genomförandekraft. Regelverk, lagändringar och ekonomiska krav komplicerar.

Rumbline är förändringsledarna med rätt förmåga och erfarenhet. Vi ser helheten och sätter era utmaningar och möjligheter i sammanhang. Vi ger praktiska råd, realiserar idéer och säkerställer önskade effekter i genomförandet.

Vi är specialister på att leda omfattande förändringsarbete inom bank, försäkring och myndigheter. Vi har djup förståelse om verksamheten och är välbekanta med många av de större standardsystemen som används. Med beprövad metodik och praktisk erfarenhet hjälper vi våra kunder att lyckas med alla delar av förändringsarbetet, både inom verksamhet och IT.

Våra Kunder

Vi jobbar både med de etablerade varumärkena och nytänkarna. Bland våra kunder finns de större bankerna, försäkringsbolagen och myndigheterna såväl som ett antal mer nischade aktörer med höga krav på resultaten.

Ibland har våra uppdragsgivare en klar bild av vad de vill åstadkomma och behöver hjälp att planera och leda förarbete och genomförande på ett effektivt sätt. I andra fall söker de vår hjälp att utveckla en idé eller att utforma en plan för en strategisk förflyttning. Rumblines erfarna medarbetare finns på plats med allt ifrån praktiska råd och idéer till handfast ledarskap och uppföljning av resultat.

Rumblines spaningar

Under menyvalet Rumblines spaningar finner du vår syn några aktuella trender och ämnen relaterat till digitalisering av våra kunders verksamheter.  Vi vill ge en kortfattad bild av vad som är på gång, vilka utmaningar dessa förändringar medför och hur bör man agera för att möta denna nya verklighet och dra maximal nytta av möjligheterna.

Se vår film "Rumbline på två minuter"