Vårt sociala engagemang

Alla vi på Rumbline tycker det är viktigt att ge en hjälpande hand till behövande. Det är fortsatt oroligt i vår omvärld och i spåren av det ser vi många människor som är i behov av hjälpinsatser, både här i vår närhet och olika platser ute i världen.

Inför 2020 vill vi fortsätta våra hjälpinsatser och stötta våra behövande medmänniskor, och har valt att stötta en organisation som vi tycker gör en välbehövlig insats för barnen i vårt samhälle:

 

2020 - Barncancerfonden

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer. Vi är stolta över att bidra till @Barncancerfonden under julen 2020!

 

jul 2020 foretag fb 1200x630

 

2019 - Stockholms Stadsmission

Julsigill 2018 Stockholms Stadsmission 

2019 - Läkare utan gränser

Mailfooter Foretagsvan 2020

"Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet."
 

 

2018 - Läkare utan gränser

Under 2018 fortsätter vi stödja det välbehövliga humanitära arbete som Läkare utan gränser utför. 

 

Mailfot FiretagsvNn 2018

2018 - Stockholms stadsmission

Vänföretag 2018

Stockholms stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, vård, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

 

2017 - Läkare utan gränser

Logo foretagsvan 2017Under 2017 stödjer vi det välbehövliga humanitära arbete som Läkare utan gränser utför. 

"Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet."

 

 

2017 - Barncancerfonden

barncancerfonden logo

"Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. 

Vår främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet. Med ditt stöd kan vi fortsätta den långsiktiga forskningen, stötta drabbade barn och deras familjer, och komma närmare vår dröm om att utrota barncancer." 

 

2016 - UNHCR

UNHCR emailsignatur 400x110px GAVOR

UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

2016 - Stockholms Stadsmission

 

vanforetag hjarta 2016 small

Stockholm har blivit kallt small 1

 

 

 

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi arbetar dag och natt, året om för människor som lever i utsatthet och hemlöshet.

Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

2015 - Läkare utan gränser

Logo foretagsvan 2015 low RGBUnder 2015 har vi på Rumbline valt att stödja det välbehövliga humanitära arbete som Läkare utan gränser utför.  Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest.  Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk  tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare till ca 70 länder  där de tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält. 1999 tilldelades Läkare Utan  Gränser Nobels fredspris.

 

2014 - Futebol dá Força

resizedimage250250 FutebolVi fortsätter att via Liga dá Rumbline stödja Futebol dá Força, en folkrörelse för flickors utveckling i  Mocambique genom fotboll. 

 

2013 - Futebol dá Força

Rumbline börjar stödja Cecilia Andrén Nyström, som 21 år gammal åkte till världens fjärde fattigaste  land, Moçambique, för att med hjälp av fotbollen hjälpa unga flickor att få ett bättre självförtroende  och styrka att stå upp för sig själva. Hon startade projektet Futebol dá força, som på svenska betyder  fotboll ger styrka. Projektet syftar till att stärka tjejers självförtroende och ge dem konkreta verktyg  så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Sporten blir en neutral mötesplats där tjejerna får  kunskap och kraft.