Utbyte av Core Banking System

Rumblines projektledare planerade och ledde arbetet med att byta ut Core Banking System, betalning, front office, kundsystem samt bygga ett datalager för en bank i New York. Utmaningar fanns framför allt komplexiteten i systemuppsättningen, men även i styrningen av arbete i olika tidszoner och i kulturella skillnader då projektet innefattade resurser från Asien, Europa och USA och sysselsatte som mest runt 100 personer.

Det fanns en hård deadline då befintliga system gick ur tiden strax efter planerad produktionssättning. Denna utmaning hanterades framgångsrikt då projektet kunde arbeta 24/5 tack vare spridningen över tre tidszoner, vilket medförde att leveransen kunde ske på kortare kalendertid. Projektet införde även 24 timmars drift på den bank i Sverige där merparten av systemen driftas.