Sourcing & Vendor Manager

Omförhandling och implementering av ett av de största sourcing-avtalen inom logistiksektorn i Skandinavien,  omfattande Application Development och Application Maintenance. Till följd av en stor omorganisation förändrades förutsättningarna för både leveransmodellen och de kommersiella villkoren fullständigt. Omförhandling och implementation kunde genomföras framgångsrikt och mynnade ut i ett vidare ansvar för relationen med sourcingpartner i rollen som Vendor Manager.