Implementering av regelverk, Svensk storbank

Rumbline har fått förtroendet att medverka i programledningen och leverera ett flertal experter till ett omfattande program med ansvar för förändringar drivna av regelverk som EMIR, Short Selling Regulation, Dodd-Frank Act och Mifid 2 m.fl.

Uppgifterna omfattar analys och implementering av direktiv och regelverk inom områden som kravställning, projektledning, teststrategier och testledning.