IMPLEMENTATION AV FRONT ARENA FÖR EN ASSET MANAGER

Rumbline hjälpte en stor skandinavisk Asset Manager i ett projekt där äldre systemstöd byttes ut mot en ny modern lösning baserad på Front Arena, en av de större standardplattformarna. Den nya lösningen hanterar ombalansering av portföljer, ordergenerering och avslut, post trade-processer, samt all riskhantering och matematisk värdering.

Rumblines experter har stöttat både i verksamheten och på den tekniska sidan redan under analys- och planeringsfasen, och har därefter varit drivande genom hela implementations- och testfasen.