CIO, internationellt tjänsteföretag

Uppdraget bedrevs som "chef att hyra" med ansvar för att ta fram strategi, vision och mål för den svenska IT organisationen med samtidigt operativt ansvar för planering, styrning och uppföljning av den löpande verksamheten. Vidare ingick budget och personalansvar för medarbetare med ansvar för utveckling, förvaltning, drift & support, samt växelpersonal som tillhör IT avdelningen. Avdelningen bestod av ett 30-tal personer.