Om Rumbline

sigillNär vi startade Rumbline 2007 drevs vi av en ny syn på att skapa värde. Vi såg framför oss ett  jordnära företag med tydligt fokus både på nöjda medarbetare och nöjda kunder. Utan allt onödigt  krångel. Resan till verkligt nöjda kunder börjar hos våra konsulter. Rätt kompetens och bakgrund är en  självklarhet, men det räcker inte hela vägen. Varje konsult måste må bra, känna sig trygg och vara motiverad för de uppdrag våra kunder anförtror oss. 

För att det ska fungera i praktiken behöver vi som människor hållas samman av engagerande  målbilder och tydliga värderingar som ger vägledning för hur vi tar hand om varandra och agerar i våra krävande uppdrag. Här fann vi nyckeln till hur Rumbline ska skapa värde för alla parter, både i leveranser och i långsiktiga relationer.

Vår själ

Vi känner att vår vision och våra värderingar sammanfattar vilka vi är och vad som är våra drivkrafter på ett enkelt sätt:

Vår vision: HÖGST FÖRTROENDE

Allt vi gör bottnar i detta. Alla våra historiska och framtida framgångar bygger på vår förmåga att skapa och upprätthålla ömsesidigt förtroende.

Våra värderingar

I vardagen är våra värderingar är en viktig pusselbit för att vår vision ska hållas levande:Puls

Engagemang

Vi är individer som vill och kan. Vi tror att all framgång utgår ifrån individer som vill och som är beredda att investera sitt engagemang och ansvar i uppgiften. Detta engagemang och ansvar använder vi för att uppnå önskade mål, effekter och kvalité.Puls

Glädje

Vi bryr oss om de människor som vi arbetar med. Det gäller kunder, samarbetspartners och kollegor. Vi tycker också det är viktig att vi kan hitta stunder i arbetet och däremellan för att ha kul, vi tror att med glädje så når man mycket längrePuls

Ärlighet

Vi tror att ärlighet och respekt är en förutsättning för att bygga förtroendet i vardagen liksom i svåra lägen.Puls

Tillsammans

Vi arbetar alltid i team med våra kunder och vi vet all det är teamet som når framgång. Varje konsult på Rumbline har givetvis tillgång till sina kunniga kollegor.